Association between hydroxycarbamide exposure and neurocognitive function in adolescents with sickle cell disease

Marita Partanen, Guolian Kang, Winfred C. Wang, Kevin Krull, Allison A. King, Jane E. Schreiber, Jerlym S. Porter, Jason Hodges, Jane S. Hankins, Lisa M. Jacola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Association between hydroxycarbamide exposure and neurocognitive function in adolescents with sickle cell disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen