Association between Motor Planning and the Frontoparietal Network in Children: An Exploratory Multimodal Study

Ranila Bhoyroo, Beth Hands, Karen Caeyenberghs, Alberto De Luca, Alexander Leemans, Adam Wigley, Christian Hyde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Association between Motor Planning and the Frontoparietal Network in Children: An Exploratory Multimodal Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen