Association of heat shock proteins with Parkinson's disease

Linda Broer, Peter J. Koudstaal, Najaf Amin, Fernando Rivadeneira, Andre G. Uitterlinden, Albert Hofman, Ben A. Oostra, Monique M.B. Breteler, M. Arfan Ikram, Cornelia M. Van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)933-935
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Epidemiology
Volume26
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit