Association of low baseline levels of erythrocyte folate with treatment nonresponse at three months in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate

M. C.F.J. De Rotte, P. H.P. De Jong, S. M.F. Pluijm, M. Bulatovic̈ C̈alasan, P. J. Barendregt, D. Van Zeben, P. A. Van Der Lubbe, P. B. De Sonnaville, J. Lindemans, J. M.W. Hazes, R. De Jonge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Association of low baseline levels of erythrocyte folate with treatment nonresponse at three months in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen