Association of selected (immune-related) adverse events and outcome in two adjuvant phase III trials, Checkmate-238 and EORTC1325/KEYNOTE-054

Alexander Eggermont, Michal Kicinski, Stefan Suciu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere004272
TijdschriftJournal for ImmunoTherapy of Cancer
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 jan. 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit