Astroglial-Mediated Remodeling of the Interhemispheric Midline Is Required for the Formation of the Corpus Callosum

Ilan Gobius, Laura Morcom, Rodrigo Suárez, Jens Bunt, Polina Bukshpun, William Reardon, William B. Dobyns, John L.R. Rubenstein, A. James Barkovich, Elliott H. Sherr, Linda J. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Astroglial-Mediated Remodeling of the Interhemispheric Midline Is Required for the Formation of the Corpus Callosum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen