Astrovirus outbreak at a pediatric hematology and hematopoietic stem cell transplant unit despite strict hygiene rules

H. P.J. Van Der Doef, E. Bathoorn, M. P.M. Van Der Linden, T. F.W. Wolfs, A. L.C. Minderhoud, M. B. Bierings, A. M.J. Wensing, C. A. Lindemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)747-750
Aantal pagina's4
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume51
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit