Augmented reality-guided localization of a chest wall tumor in a pediatric patient

Koen G P Spijkerboer, Matthijs Fitski, Françoise J Siepel, Cornelis P van de Ven, Alida F W van der Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer170
Pagina's (van-tot)103-105
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume170
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 mei 2022

Citeer dit