Aurora kinases in childhood acute leukemia: the promise of aurora B as therapeutic target

S A Hartsink-Segers, C M Zwaan, C Exalto, M W J Luijendijk, V S Calvert, E F Petricoin, W E Evans, D Reinhardt, V de Haas, M Hedtjärn, B R Hansen, T Koch, H N Caron, R Pieters, M L Den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aurora kinases in childhood acute leukemia: the promise of aurora B as therapeutic target'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen