Author Correction: Establishment of patient-derived cancer organoids for drug-screening applications (Nature Protocols, (2020), 15, 10, (3380-3409), 10.1038/s41596-020-0379-4)

Else Driehuis, Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A Correction to this paper has been published: https://doi.org/10.1038/s41596-021-00494-5

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5739
Aantal pagina's1
TijdschriftNature Protocols
Volume16
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2021
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Author Correction: Establishment of patient-derived cancer organoids for drug-screening applications (Nature Protocols, (2020), 15, 10, (3380-3409), 10.1038/s41596-020-0379-4)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit