Automated determination of bone age from hand X-rays at the end of puberty and its applicability for age estimation

Hans Henrik Thodberg, Rick R. van Rijn, Oskar G. Jenni, David D. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated determination of bone age from hand X-rays at the end of puberty and its applicability for age estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen