Axin and hepatocellular carcinomas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

48 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A gene (AXIN1) encoding another component of the Wnt-signalling pathway is reported to be mutated in human tumours, underscoring the oncogenic consequences of inappropriate activation of developmental signalling pathways later in life. Inhibitors of these signals therefore represent potential agents with which to treat cancer.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)206-208
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Genetics
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Axin and hepatocellular carcinomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit