B-cell recovery after stem cell transplantation of Artemis-deficient SCID requires elimination of autologous bone marrow precursor-B-cells

Mirjam Van Der Burg, Corry M.R. Weemaes, Frank Preijers, Paul Brons, Barbara H. Barendregt, Maarten J.D. Van Tol, Peter Hoogerbrugge, Jacques J.M. Van Dongen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Severe combined immunodeficiencies (SCID) are commonly fatal early in life. Adequate diagnosis and rapid institution of treatment, such as allogeneic stem cell transplantation (SCT), is essential. Several studies demonstrated that reconstitution of B-cell function after SCT is better in B-positive SCID than in B-negative SCID. We demonstrate that B-cell reconstitution in a B-negative SCID patient due to an Artemis mutation required the elimination of the autologous precursor-B-cells in bone marrow, probably to create physical space in the precursor-B-cell niches. Apparently, occupation of the precursor-B-cell niches is a potential dominant factor influencing repopulation of a functional B-cell compartment in B-negative SCID.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1705-1709
Aantal pagina's5
TijdschriftHaematologica
Volume91
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - dec. 2006
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'B-cell recovery after stem cell transplantation of Artemis-deficient SCID requires elimination of autologous bone marrow precursor-B-cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit