Bacteraemia in a paediatric oncology unit in South Africa

M. D. Van De Wetering, J. Poole, I. Friedland, H. N. Caron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacteraemia in a paediatric oncology unit in South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen