Base editor repairs mutation found in the premature-ageing syndrome progeria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)522-524
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume589
Nummer van het tijdschrift7843
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Citeer dit