BCL-xL-selective BH3 mimetic sensitizes rhabdomyosarcoma cells to chemotherapeutics by activation of the mitochondrial pathway of apoptosis

Sara Fatima Faqar-Uz-Zaman, Ulrike Heinicke, Michael Torsten Meister, Meike Vogler, Simone Fulda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BCL-xL-selective BH3 mimetic sensitizes rhabdomyosarcoma cells to chemotherapeutics by activation of the mitochondrial pathway of apoptosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen