Bcor and bcorl1 mutations in pediatric acute myeloid leukemia

Jasmijn D.E. De Rooij, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Malou C.H. Hermkens, Lonneke J. Verboon, Susan T.C.J.M. Arentsen-Peters, Maarten Fornerod, Andre Baruchel, Jan Stary, Dirk Reinhardt, Valerie De Haas, Rob Pieters, C. Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e194-e195
TijdschriftHaematologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit