BCP-ALL blasts are not dependent on CD19 expression for leukaemic maintenance

J. Weiland, D. Pal, M. Case, J. Irving, F. Ponthan, S. Koschmieder, O. Heidenreich, A. Von Stackelberg, C. Eckert, J. Vormoor, A. Elder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1920-1923
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume30
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit