Behavioral and emotional problems in children with sickle cell disease and healthy siblings: Multiple informants, multiple measures

Channa T. Hijmans, Martha A. Grootenhuis, Jaap Oosterlaan, Bob F. Last, Harriët Heijboer, Marjolein Peters, Karin Fijnvandraat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioral and emotional problems in children with sickle cell disease and healthy siblings: Multiple informants, multiple measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology