Best cases from the AFIP. Maffucci Syndrome: Radiologic and pathologic findings

H. Zwenneke Flach, Abida Z. Ginai, J. Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

57 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1311-1316
Aantal pagina's6
TijdschriftRadiographics
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit