Better lighting to reduce falls and fracture? A comment on de Boer et al. (2004): Different aspects of visual impairment as risk factors for falls and fractures in older men and women [1] (multiple letters)

Aart C. Kooijman, Frans W. Cornelissen, Michiel R. De Boer, Saskia M.F. Pluijm, Paul Lips, Annette C. Moll, Hennie J. Völker-Dieben, Dorly J.H. Deeg, Ger H.M.B. Van Rens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2061-2062
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Bone and Mineral Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit