Beyond growth signaling: Paneth cells metabolically support ISCs

Talya L. Dayton, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Single Lgr5 intestinal stem cells (ISCs) can be expanded in vitro into epithelial organoids or "mini-guts", self-organizing cellular structures that recreate the intestinal differentiation program; Paneth cells, which constitute the intestinal stem cell niche, secrete stem cell growth signals, and are thus essential for this process. In a recent paper published in Nature, Rodríguez-Colman et al. describe how Paneth cells may be supporting the metabolic state of ISCs.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)851-852
Aantal pagina's2
TijdschriftCell Research
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond growth signaling: Paneth cells metabolically support ISCs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit