Beyond KRAS mutation status: influence of KRAS copy number status and microRNAs on clinical outcome to cetuximab in metastatic colorectal cancer patients

Leonie J M Mekenkamp, Jolien Tol, Jeroen R Dijkstra, Inge de Krijger, M Elisa Vink-Börger, Shannon van Vliet, Steven Teerenstra, Eveline Kamping, Eugène Verwiel, Miriam Koopman, Gerrit A Meijer, J Han Jm van Krieken, Roland Kuiper, Cornelis J A Punt, Iris D Nagtegaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beyond KRAS mutation status: influence of KRAS copy number status and microRNAs on clinical outcome to cetuximab in metastatic colorectal cancer patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen