Biased competition between Lgr5 intestinal stem cells driven by oncogenic mutation induces clonal expansion

Hugo J. Snippert, Arnout G. Schepers, Johan H. Van Es, Benjamin D. Simons, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

179 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biased competition between Lgr5 intestinal stem cells driven by oncogenic mutation induces clonal expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology