Bimodal distribution of genomic MLL breakpoints in infant acute lymphoblastic leukemia treatment

R Jung, U Jacobs, M Krumbholz, T Langer, T Keller, P De Lorenzo, M G Valsecchi, V H J van der Velden, A Moericke, M Stanulla, A Teigler-Schlegel, E R Panzer-Gruemayer, J J M van Dongen, M Schrappe, M L den Boer, R Pieters, W Rascher, M Metzler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)903-7
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit