Binding to rna regulates set1 function

Pierre Luciano, Jongcheol Jeon, Abdessamad El-Kaoutari, Drice Challal, Amandine Bonnet, Mara Barucco, Tito Candelli, Frederic Jourquin, Pascale Lesage, Jaehoon Kim, Domenico Libri, Vincent Géli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Binding to rna regulates set1 function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology