Biological and therapeutic aspects of infant leukemia

Andrea Biondi, Giuseppe Cimino, Rob Pieters, Ching Hon Pui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

347 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-33
Aantal pagina's10
TijdschriftBlood
Volume96
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit