Biomarkers detected in dried blood spots from atopic dermatitis patients strongly correlate with disease severity

Judith L. Thijs, Renée Fiechter, Barbara Giovannone, Marjolein S. de Bruin-Weller, Edward F. Knol, Carla A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, Julia Drylewicz, Stefan Nierkens, Dirk Jan Hijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2240-2243
Aantal pagina's4
TijdschriftAllergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
Volume74
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit