BLUEPRINT: Mapping human blood cell epigenomes

Joost H.A. Martens, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

142 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1487-1489
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume98
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit