Body composition and bone mineral density in craniopharyngioma patients: A longitudinal study over 10 years

Selveta S. van Santen, Daniel S. Olsson, Casper Hammarstrand, Mark Wijnen, Marta Fiocco, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Gudmundur Johannsson, Joseph A.M.J.L. Janssen, Aart J. van der Lely, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Body composition and bone mineral density in craniopharyngioma patients: A longitudinal study over 10 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen