Bone marrow transplantation for metabolic diseases with severe neurological symptoms

P. M. Hoogerbrugge, O. F. Brouwer, A. Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71
Aantal pagina's1
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume7
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 2
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit