Bone marrow transplantation for metabolic disorders with severe CNS involvement

Peter M. Hoogerbrugge, Oebele F. Brouwer, Alain Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)348-349
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Neurology and Neurosurgery
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit