Bone marrow transplantation in apolipoprotein E-deficient mice: Effect of ApoE gene dosage on serum lipid concentrations, (β)VLDL catabolism, and atherosclerosis

Miranda Van Eck, Nicole Herijgers, John Yates, Nigel J. Pearce, Peter M. Hoogerbrugge, Pieter H.E. Groot, Theo J.C. Van Berkel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

86 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bone marrow transplantation in apolipoprotein E-deficient mice: Effect of ApoE gene dosage on serum lipid concentrations, (β)VLDL catabolism, and atherosclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen