Bone necrosis as a consequence of chemotherapy in hematological malignant diseases

R. Pieters, A. H.M. Taets van Amerongen, A. I. Van Brenk, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2117-2122
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume133
Nummer van het tijdschrift43
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit