Boosting the social impact of innovative cancer research – towards a mission-oriented approach to cancer

Ulrik Ringborg, Julio E. Celis, Michael Baumann, Alexander Eggermont, Christopher P. Wild, Anton Berns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-501
Aantal pagina's5
TijdschriftMolecular Oncology
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit