Bowel ultrasound measurements in healthy children — systematic review and meta-analysis

Elsa A. van Wassenaer, Floris A.E. de Voogd, Rick R. van Rijn, Johanna H. van der Lee, Merit M. Tabbers, Faridi S. van Etten-Jamaludin, Angelika Kindermann, Tim G.J. de Meij, K. B. Gecse, Geert R. D’Haens, Marc A. Benninga, Bart G.P. Koot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bowel ultrasound measurements in healthy children — systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen