Brain metastases in patients with pelvic or abdominal malignancy do not prevail in the posterior fossa: A retrospective study

J. J. Van Der Sande, H. Van Tinteren, D. Brandsma, G. J. Jobsis, Willem Boogerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Pelvic and gastrointestinal tumors are generally considered to have a predilection to metastasize to the posterior fossa rather than to the supratentorial brain. Review of imaging of 100 patients with brain metastases from pelvic and gastrointestinal primary tumors and of 100 patients with brain metastases from other primary tumors did not reveal a difference in distribution of brain metastases between the two groups of patients. So, there is no evidence that pelvic and gastrointestinal tumors metastasize preferentially to the posterior fossa.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1485-1487
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Neurology
Volume256
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain metastases in patients with pelvic or abdominal malignancy do not prevail in the posterior fossa: A retrospective study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit