Brain metastases in patients with pelvic or abdominal malignancy do not prevail in the posterior fossa: A retrospective study

J. J. Van Der Sande, H. Van Tinteren, D. Brandsma, G. J. Jobsis, Willem Boogerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain metastases in patients with pelvic or abdominal malignancy do not prevail in the posterior fossa: A retrospective study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen