Brain ultrasonography findings in neonates with exposure to cocaine during pregnancy

Marian Van Huis, Anne A.M.W. Van Kempen, Myrthe Peelen, Maaike Timmers, Kees Boer, Bert J. Smit, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain ultrasonography findings in neonates with exposure to cocaine during pregnancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen