Brain volume changes after withdrawal of atypical antipsychotics in patients with first-episode schizophrenia

Geartsje Boonstra, Neeltje E M van Haren, Hugo G Schnack, Wiepke Cahn, Huibert Burger, Maria Boersma, Bart de Kroon, Diederick E Grobbee, Hilleke E Hulshoff Pol, René S Kahn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain volume changes after withdrawal of atypical antipsychotics in patients with first-episode schizophrenia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen