Bronchioloalveolar adenocarcinoma and pulmonary langerhans cell histiocytosis in a patient with MUTYH-associated polyposis

Jan H. Von Der Thüsen, Marianne D. Van De Wetering, Anneke M. Westermann, Daniëlle A.M. Heideman, Erik Thunnissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e188-e190
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume29
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit