Burden of extragonadal germ cell tumours in Europe and the United States

A. Stang, B. Trabert, N. Wentzensen, M. B. Cook, C. Rusner, J. W. Oosterhuis, K. A. McGlynn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1116-1117
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume48
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit