BV score differentiates viral from bacterial-viral co-infection in adenovirus PCR positive children

Michal Stein, Ma’anit Shapira, Ellen Bamberger, Irena Chistyakov, Daniel Dumov, Isaac Srugo, Michal Stein, Louis J. Bont, Adi Klein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BV score differentiates viral from bacterial-viral co-infection in adenovirus PCR positive children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen