c-KIT protein expression does not discriminate neoplastic from non-neoplastic intratubular germ cells

Katharina Biermann, Hans Stoop, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1017-9
Aantal pagina's3
TijdschriftHistopathology
Volume60
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit