C029 HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia

A. De Vries, R. Bredius, A. Lankester, M. Bierings, M. Trebo, P. Sedlacek, C. Niemeyer, M. Zecca, F. Locatelli, M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S48-S49
TijdschriftLeukemia Research
Volume33
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit