Cancer care in the pediatric surgical patient: a paradigm to abolish volume-outcome disparities in surgery

Hugo Heij, Marc Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)467-8; author reply 468
TijdschriftSurgery
Volume147
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit