Cancer Core Europe: A consortium to address the cancer care - Cancer research continuum challenge

Alexander M.M. Eggermont, Carlos Caldas, Ulrik Ringborg, René Medema, Josep Tabernero, Otmar Wiestler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cancer Core Europe: A consortium to address the cancer care - Cancer research continuum challenge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen