Cancer modeling meets human organoid technology

David Tuveson, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

514 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cancer modeling meets human organoid technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen