Cancer surveillance in Gorlin syndrome and rhabdoid tumor predisposition syndrome

William D. Foulkes, Junne Kamihara, D. Gareth R. Evans, Laurence Brugières, Franck Bourdeaut, Jan J. Molenaar, Michael F. Walsh, Garrett M. Brodeur, Lisa Diller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

122 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cancer surveillance in Gorlin syndrome and rhabdoid tumor predisposition syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen