Caphosol, a therapeutic option in case of cancer therapy-induced oral mucositis in children? Results from a prospective multicenter double blind randomized controlled trial

M. F. Raphael, A. M. Den Boer, W. J.W. Kollen, H. Mekelenkamp, F. C.H. Abbink, G. J.L. Kaspers, K. Zomer-Kooijker, B. H.W. Molmans, W. J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-6
Aantal pagina's4
TijdschriftSupportive Care in Cancer
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit